Back
Home » Shop » Inteligencja finansowa – Karen Berman

Inteligencja finansowa – Karen Berman

$24.00

Finanse różnią się od matematyki tym, że tu dwa plus dwa nie musi zawsze równać się cztery. Jeśli w swojej pracy masz do czynienia z danymi finansowymi i czujesz, że nie orientujesz się w tej grze wystarczająco dobrze, ta książka jest dla Ciebie.

Description

Description

Purchase Inteligencja finansowa – Karen Berman - $24.00 Course at eBokly. We actively participate in group buys and are committed to sharing knowledge with a wider audience. What's more, our courses maintain the same quality as the original sale page. You have the option to buy directly from the sale page at the full price (sale page link is provided within the post).

When purchasing Inteligencja finansowa – Karen Berman course, You can get it with the LIFETIME SUPPORT and UNLIMITED DOWNLOAD.


Inteligencja finansowa – Karen Berman

Finanse najlepiej służą tym, którzy je znają

 • Różnice na wagę złota — koszty a wydatki, przychody a wpływy gotówkowe
 • Analiza finansowa — od wskaźników zadłużenia do zarządzania zapasami
 • Sztuczki księgowe — jak firmy manipulują danymi finansowymi?

Prezes pyta głównego księgowego:

— Ile będziemy mieć zysku za ten rok?

Księgowy na to:

— A ile ma być?

Ta anegdota powinna być ostrzeżeniem, aby nie akceptować w ciemno liczb, które eksperci od finansów podają jako fakty. Warto nauczyć się odróżniać informacje finansowe pewne od niepewnych. Warto samodzielnie analizować dane historyczne i prognozy finansowe, bez względu na to, kto i jakie opinie wygłosił o nich wcześniej. Warto też umieć wskazać różnicę pomiędzy zyskiem księgowym i przepływami pieniężnymi. Inaczej skąd będziesz wiedzieć, jak na finanse firmy wpływają decyzje, które na co dzień podejmujesz jako kierownik czy zarządzający?

Finanse różnią się od matematyki tym, że tu dwa plus dwa nie musi zawsze równać się cztery. Jeśli w swojej pracy masz do czynienia z danymi finansowymi i czujesz, że nie orientujesz się w tej grze wystarczająco dobrze, ta książka jest dla Ciebie.

Dowiesz się z niej, jak:

 • analizować wskaźniki zadłużenia, płynności, operacyjności i rentowności,
 • czytać rachunek zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 • interpretować bilans (rodzaje aktywów i pasywów firmy),
 • kalkulować i oceniać marżę (marża brutto, operacyjna i netto),
 • zarządzać zapasami i kapitałem pracującym,
 • wykorzystać amortyzację w celach podatkowych,
 • stosować w firmie zasady przejrzystości finansowej.

Are you interested in? inteligencja emocjonalna; inteligencja społeczna; inteligencja znaczenie; inteligencja emocjonalna goleman; inteligencja a mądrość


Purchasing Inteligencja finansowa – Karen Berman course now, You can get it with the LIFETIME SUPPORT and UNLIMITED DOWNLOAD.


Purchase the Inteligencja finansowa – Karen Berman - $24.00 course at the best price at eBokly. Upon completing your purchase, you will gain access to the downloads page. where you can conveniently retrieve all associated course files. Additionally, we will send you a download notification email to your registered mail.

Unlock your full potential with our Inteligencja finansowa – Karen Berman - $24.00 courses. Our courses are meticulously designed to empower you with the skills and knowledge needed for excellence.

Why wait? Take the first step towards greatness by acquiring our Inteligencja finansowa – Karen Berman - $24.00 courses today. We ensure a smooth and secure purchasing experience that guarantees your peace of mind. Rest assured that your financial information is safeguarded through our trusted payment gateways, Stripe and PayPal.

Stripe, renowned for its robust security measures, offers a secure and dependable payment process. Your sensitive data is encrypted using state-of-the-art technology, ensuring its confidentiality throughout the transaction.

PayPal, a globally recognized payment platform, adds an extra layer of security. With its buyer protection program, you can make your purchase with confidence, knowing that your financial details are protected, allowing you to focus on your learning journey.

Is it secure? to Use of?
 • Rest assured, your identity remains completely confidential. We do not share your information with anyone, ensuring the utmost security when you buy the Inteligencja finansowa – Karen Berman - $24.00 course.
 • 100% Safe Checkout Privateness coverage
 • We employ robust communication and encryption methods to protect sensitive information. All card numbers are encrypted using AES at rest-256, and the transmission of card numbers occurs in a separate hosting environment, without sharing or storing any data.
How Will the Course Be Delivered?
 • Upon successful payment for the “Inteligencja finansowa – Karen Berman - $24.00 course”, Most of the products will come to you immediately. But for some products were posted for offer. Please wait for our response, it might take a few hours due to the time zone difference.
 • If this occurs, kindly be patient. Our technical department will process the link shortly, and you will receive notifications directly via email. Your patience is greatly appreciated.
What Shipping Methods Are Available?
 • You will receive a download link in the invoice or in YOUR ACCOUNT.
 • The course link is always accessible. Simply log in to your account to download the Inteligencja finansowa – Karen Berman - $24.00 course whenever you need.
 • You can study online or download the content for better results, making it accessible from any device. Ensure your system does not go to sleep during the download process..
How Do I Track Order?
 • We promptly update the status of your order following your payment. If, after 7 days, there is no download link provided, the system will automatically process a refund..
 • We love to hear from you. Please don’t hesitate to email us with any comments, questions and suggestions.
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Courses Policy

We only offer digital courses, and often don't provide access to the forums, Facebook, group, Coaching call, Certification, software/plugins, email support, or salepage of Author.

Thank you for your interest in the course at eBokly. We join Groupbuy AND always try to share knowledge with more people. Especially the quality is the same as salepage. You can buy directly at salepage, with full price. (link SALEPAGE are mounted directly on the post) .

If the download link is locked or Unavailable. Please wait for our response, it might take a few hours due to the time zone difference.